Cerere de inscriere

WING CHUN KUNG FU-BUCURESTI

 

Cerere de inscriere

 

Subsemnatul …………………………………………nascut la data …../……/…..…. in localitatea

…………………………………. domiciliat in…………………………………….. str………………….…….…….

Bloc ………. Apt……., posesor al B.I/C.I. seria ….…nr………….……. CNP ………………………………….

Prin prezenta, va rog sa-mi aprobati inscrierea in cadrul sectiei de Wing Chun Kung-Fu din Bucuresti

 

Data: …../……/…………. Semnatura: ………………………

 

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul ………………………………………………………

Prin prezenta declar pe proprie raspundere ca toate cunostintele dobandite la Cursul de

Arte Martiale sustinut in cadrul sectiei de Wing Chun Kung-Fu din Bucurestile voi folosi doar in scop de autoaparare, si absolv Instructorul, si reprezentantii ClubuluI “Dance Planet” de orice daune morale si/sau materiale produse din culpa mea. Imi asum intreaga responsabilitate privind accidentele din timpul cursurilor, antrenamentelor, stagiilor, demonstratiilor sau concursurilor.

 

Data: …../……/…………. Semnatura: …………………..…………

Semnatura parintelui pentru minor: ………………….………….

 

 

ADEVERINTA MEDICALA

 

Numele …………………………………. Prenumele: ……………………………………………

Nascut la data: ……/……. /……………, CNP: …………………………………………………..

Domiciliul ………………………….. Str ………………………… Bloc……………. Apt ………….

Prin prezenta se adevereste ca susnumitul este clinic sanatos, si apt din punct de vedere

medical pentru a practica sport.

 

Data: ……../……../…………… Semnatura si parafa medicului: ……………………………….

Sau se certifica cu adeverinta medicala tip, anexata acestui act.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………